Perform segue yerine, push view controller kullanımı

Herkese selam, sizlere swift öğrenme sürecimde karşılaştığım daha iyi bir kullanım yaratabileceğimiz bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum.

Yazdığım bir kod bloğuna gelen büyük projelerde kullanımının karışıklığa sebep olabileceği feedback’ine karşılık olarak, perform segue kullanımını nasıl geliştireceğimizi senaryo üzerinden birlikte örnekleyelim;

Bunun için ilk olarak 2 adet View Controller yaratıyorum, birinin arka planını pembe diğeri ise sarı olsun istiyorum;

Yaratma işlemlerinden sonra her iki storyboard’um için ID tanımlıyorum,


Herkese merhaba,

Bu yazımda yarı zamanlı Junior Business Analyst olarak çalıştığım Garanti BBVA Teknoloji şirketinin her sene düzenlediği TalentSpot programından bahsetmek istiyorum.

Sözlerime başlamadan önce tam olarak pandemi dönemine denk gelen ve yine aynı ailede yaz stajımı gerçekleştirdiğim, deneyimimi aktardığım anlatsın.com iş birliğiyle olan videoma tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilmeyenler için Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA markalı kurumlara teknoloji altyapısı, farklı platformlarda yazılım geliştirme, internet uygulamaları, entegrasyon, sistem yönetimi, güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamaları hizmetleri sunar.

Benim için ise Garanti BBVA Teknoloji, üniversite hayatı sonrası kurumsal hayat deneyimi gerçekleştirirken yeniden okuduğun bir üniversite anlamı taşıyor.

Garanti BBVA Teknoloji Talentspot programı…

Beyza Sığınmış

part time Business Analyst, currently university student, full time curious

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store